misic-i-dodik

Tekst radne verzije Zakona o radu Republike Srpske

Otpuštanje jednostavnije, otkaz za „svako ponašanje radnika“, dani za vjerske praznike se odbijaju od plate – Ranka Mišić potpisala donošenje novog Zakona o radu.

misic-i-dodik

Odsustvo s rada za vrijeme vjerskih praznika neće biti plaćeno, a otpuštanje radnika će biti lakše , novine su radne verzije Zakona o radu koje u tajnosti pripremilo Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite RS i proslijedilo Savezu sindikata i Uniji poslodavaca sa upozorenjem da sa njim ne izlaze u javnost. Poslovni portal CAPITAL u posjedu je radne verzije ovo izuzetnog važnog sistemskog zakona, koju možete preuzeti na dnu ovog teksta.

Tekstom se predviđa da je poslodavac dužan da radniku odobri odustvovanje od tri dana za zadovoljavanje vjerskih potreba, bez prava na naknadu.

Iz teksta je izbačena disciplinska komisija, čime je pojednostavljeno otpuštanje radnika, ali to vjerovatno neće zadovoljiti poslodavce koji traže još ustupaka i smatraju da je otkazivanje ugovora o radu i dalje komplikovano.

Jedan od najvažnijih sistemskih zakona donosi niz izmjena, ali ni približno ne ispunjava zahtjeve poslovne zajednice, dok u Sindikatu odbijaju da ga komentarišu, štaviše tvrde da ga nemaju iako su ga dobili prije pet dana.

Predsjednica Saveza Sindikata Ranka Mišić se još 2010. godine potpisom obavezala da će prihvatiti donošenje novog Zakona o radu, a sada u javnosti tvrdi suprotno.

Portal CAPITAL.ba objavio je Sporazum koji je u ime Sindikata potpisala Ranka Mišić, tadašnji premijer RS Milorad Dodik, a ispred poslodavaca Ranko Milić. U članu 6. Sporazuma ugovorne strane su saglasne da Vlada RS u roku od 18 mjeseci od stupanja na snagu Opšteg kolektivnog ugovora predloži novi Zakon o radu.

Ovih dana predsjednica Saveza sindikata, „zaboravljajući“ na svoj potpis, kaže da je novi Zakona nepotreban.

“Radnici i sindikat su iznenađeni potezima resornog ministarstva Srpske. Proteklih dana su intenzivirani razgovori sa svim članovima sindikata i njihova je poruka da ovaj zakon ne treba donositi. Radnici su protiv ovog zakona, traže da se primijeni postojeći zakon, da se napravi analiza i da vidimo šta bi trebalo, eventualno, mijenjati, ako se saglase socijalni partneri“, rekla je Mišić (16. oktobar)

Otkaz za svako ponašanje radnika

Otkaz se dobija nakon teže povrede radnik obaveza, odnosno za „svako ponašanje radnika kojim se nanosi šteta interesima poslodavca ili iz koga se osnovano može zaključiti da dalji rad radnika kod poslodavca ne bi bio moguć“.

 • (1) Težom povredom radnih obaveza smatra se takvo ponašanje radnika na radu ili u vezi sa radom kojim se nanosi ozbiljna šteta interesima poslodavca, kao i ponašanje radnika iz koga se osnovano može zaključiti da dalji rad radnika kod poslodavca ne bi bio moguć.
 • (2) U skladu sa stavom 1. ovog člana, težom povredom radnih obaveza, zbog kojih poslodavac može da jednostrano raskine ugovor o radu sa radnikom, smatraju se:
  • a) odbijanje radnika da izvršava svoje radne obaveze određene ugovorom o radu,
  • b) krađa, namjerno uništenje, oštećenje ili nezakonito raspolaganje sredstvima poslodavca, kao i nanošenje štete trećim licima koju je poslodavac dužan naknaditi,
  • v) zloupotreba položaja, sa materijalnim ili drugim štetnim posledicama po poslodavca,
  • g) odavanje poslovne ili službene tajne,
  • d) namjerno onemogućavanje ili ometanje drugih radnika da izvršavaju svoje radne obaveze, čime se remeti proces rada kod poslodavca,
  • đ) nasilničko ponašanje prema poslodavcu, drugim radnicima i trećim licima za vrijeme rada,
  • e) korišćenje alkoholnih pića ili droga za vrijeme radnog vremena,
  • ž) neopravdan izostanak s posla u trajanju od tri dana u kalendarskoj godini,
  • z) davanje netačnih podataka i dokaza o činjenicama bitnim za zaključivanje ugovora o radu,
  • i) nasilje na osnovu pola, diskriminacija, uznemiravanje i seksualno uznemiravanje radnika i mobing,
  • j) svako drugo ponašanje radnika kojim se nanosi šteta interesima poslodavca ili iz koga se osnovano može zaključiti da dalji rad radnika kod poslodavca ne bi bio moguć.
 • (3) Ako radnik učini propust u radu ili u vezi sa radom koji se ne smatra težom povredom radnih obaveza u smislu stava 1. ovog člana, poslodavac će ga pismeno upozoriti na takvo ponašanje, pa ukoliko radnik, i pored tog upozorenja, ponovi isti ili drugi propust, takvo ponovljeno ponašanje smatraće se težom povredom radnih obaveza zbog koje poslodavac može otkazati ugovor o radu.

Procedura:

 • (1) Za povrede radnih obaveza radniku se može izreći jedna od sljedećih mjera:
  • a) pismeno upozorenje,
  • b) novčana kazna i
  • v) prestanak radnog odnosa.
 • (2) Mjere iz stava 1. tačka a) i b) ovog člana izriču se za lakše povrede radne obaveze u skladu sa opštim aktom.
 • (3) Mjera prestanka radnog odnosa izriče za težu povredu radnih obaveza u skaladu sa opštim aktom.

PRILOG:

Radni tekst zakona o radu,
Sporazum između Vlade Sindikata i Poslodavaca

Izvor: capital.ba

Komentari..

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>